bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Ontwerp bestemmingsplan & update

10 maart 2022

Sinds de zomer van 2021 is er gewerkt aan het stedenbouwkundig ontwerp en het bestemmingsplan van Blom. We geven je een update over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en delen de planning tot start verkoop van de eerste woningen.

Ontwerp bestemmingsplan
Om tot een gedragen plan te komen is er regelmatig overleg geweest met de Werkgroep Wonen en Voorzieningen, is het plan besproken met omwonenden en hebben ook de inwoners van Klaaswaal hun mening kunnen geven. Uit de  overleggen zijn goede suggesties op het gebied van stedenbouw naar voren gekomen. Hierop is het eerste plan dan ook aangepast. De gesprekken met de omwonenden hebben er vervolgens toe geleid dat er meer ruimte is ontstaan tussen de percelen van de bestaande bebouwing aan de Harmonie en de Burg. Kostanjestraat en de nieuwbouw. Uit de woonwensenenquête is naar voren gekomen dat de vraag naar woningen op  deze plek heel divers is. Zowel qua woningtypologieën, groottes als prijsklassen. Daarom is hier gekozen voor een zogenaamd flexibel bestemmingsplan. Dat maakt het mogelijk om gedurende de looptijd van het project het woningaanbod goed te laten aansluiten op de vraag van dat moment. 
De inbreng van alle betrokkenen heeft geleid tot het huidige ontwerp bestemmingplan dat vanaf 9 maart ter inzage is gelegd.

Stedenbouwkundig ontwerp
Het stedenbouwkundig ontwerp is de basis voor het ontwerp bestemmingplan. Op deze kaart zie je de (groene) openbare ruimte, de wegen en de bebouwingsvelden. De woningtypologieën zijn nog niet vastgesteld en zijn dus ook nog niet concreet weergegeven. Bij de verdere uitwerking van het project worden de diverse suggesties van de Werkgroep, de omwonenden en de inwoners zoveel mogelijk meegenomen. 

Architectuur
De Klaaswaalse architect Sander Ros van RoosRos Architecten gaat nu beginnen met het ontwerpen van de woningen. Uit de woonwensenenquête is een voorkeur voor traditionele of klassieke architectuur naar voren gekomen.  Sander Ros gaat met deze inbreng en met de suggesties van de Werkgroep en inwoners aan de slag. Hij zal bij zijn ontwerpen tevens aansluiting zoeken bij de bestaande woningen uit de omgeving die Klaaswaal kenmerken. 

Planning
In Blom kunnen ca. 120 woningen gerealiseerd worden. Het project wordt verdeeld in meerdere fases. We verwachten deze zomer met de verkoop van de 1e fase van start te kunnen. In de loop van het voorjaar kunnen we je wat meer vertellen over de woningtypes en tonen we de eerste conceptbeelden van de architect. Als alles verloopt volgens planning kan de bouw van de eerste woningen begin 2023 van start.

Zodra er meer informatie beschikbaar is, delen we deze via de nieuwsbrief. Heb je belangstelling voor een woning in Blom? Meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief.

NB Bovenstaande planning is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure en/of na vaststelling door de gemeenteraad nog een beroep wordt ingediend door een bezwaarmaker bij de Raad van State.

Meld je hier aan
Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe